Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Recent Comments
    Categories

    December 2013

    I have received an award, from Akademieraadet, to encourage my future artistic practice.
    Præmien uddeles ”som anerkendelse af og opmuntring til kunstnerisk begavede, udstillende danske arkitekter, billedhuggere og malere”.

    Copyright Julie Boserup