Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Recent Comments
  Categories

  December 2013

  I have received an award, from Akademieraadet, to encourage my future artistic practice.
  Præmien uddeles ”som anerkendelse af og opmuntring til kunstnerisk begavede, udstillende danske arkitekter, billedhuggere og malere”.

  Comments are now closed for this article
  Also Check Out

  Copyright Julie Boserup