Close Sidebar
Type & Hit Enter To Search
Recent Comments
  Categories

  JULIE BOSERUP

  VIEWS AND VISTAS

  10.december 2011 – 4.februar 2012.

  Byen, arkitekturen og det urbane landskabsbillede med alle dets former, lag, rumligheder og strukturer, udgør den danske billedkunstner Julie Boserups inspiration og motivver- den. Traneudstillingen er stolte over at kunne præsentere Boserups nye udstilling Views and Vistas, der med collagen som gennemgående medie undersøger byens visuelle og strukturelle kompleksiteter på kryds og tværs af tider, steder og arkitektoniske stilarter.

  Julie Boserups kunst bevæger sig i tværfeltet mellem fotografi, collage og tegning og praktiseres ved hjælp af både digitale og analoge teknikker. I hendes collager gør hun brug af forskellige fundne billedkilder fra blade, aviser, arkitekturmagasiner, rejseguider samt egne fotografiske snapshots. Herefter bearbejder og sammensætter hun materialet på ny i en gradvis proces med skitsering, tegning, fotokopiering, opskæring og foldning. Resultatet bliver en række værker, hvor Boserups dekonstruerende indgreb, transfor- merer de oprindelige umiddelbare billeders identitet, og skaber derigennem nye visuelle kontraster og rumlige fortællinger i både interiør og eksteriør.

  Views and Vistas præsenterer 29 forskellige collager, der i formatet varierer fra det mi- niatureagtige til det storskalerede. Fælles for dem er et indholdsmæssigt fokus på et be- stemt steds arkitektur. I serien Fifteen Years har Boserup bearbejdet små fotografier af ikoniske danske bygningsværker fra bogen Ung Dansk Arkitektur fra 1930-45, imens de lidt større værker Fingerwest, Rotondewest, V-Terminalen, Nonshengen og Uden Titel alle udspringer af pressefotografier fra Københavns Lufthavn.

  For at supplere Views and Vistas med et stedsspecifikt anstrøg, har Boserup også inddra- get billedmateriale fundet i Gentoftes Lokalhistoriske Arkiv. Billederne er arkitekturfo- tografier, af tre udvalgte modernistiske og funktionalistiske huse fra Gentofte Kommune tegnet af henholdsvis Mogens Møller, Peter Hvidt og Holger Jensen, og som alle blev præmierede af kommunen i 1953.

  Villaernes træder i deres forsmstærkhed tydeligt frem i de to store indrammede colla- geværker Vista I og Vista I. Hertil har Boserup scannet og printet det fotografierne og sammensat dem med nye materialer som papir, pap og farvet tapet. Med blik for husenes formsprog og markante lys/skyggeforhold, har Boserup skåret billederne op, foldet og flettet husene sammen igen, ved samtidig at erstattet visse flader med andre materialer associeret fra haven i de originale motiver. Som helhed fremstår collagerne som et smukt og kalejdoskopisk spil med flader, linjer og former.

  Udstillingens største collageværk Uden Titel (vægcollage) er specialdesignet direkte til Traneudstillingens høje væg og er bygget op af storformateret ink-jet print og fotokopi. Motivet i venstre hjørne tager udgangspunkt i et fjernt bjerglandskab, som opløses og fragmenteres ud på væggen i lange, diagonale linjer og snit, der mimer bibliotekets om- kringliggende marmorgulv.

  Vend….

  TRANEUDSTILLINGEN – Gentofte Hovedbibliotek/Ahlmanns Allé 6 /2900 Hellerup/ www.genbib.dk

  I Julie Boserups optik synes byens rum i sig selv at være en gigantisk collage af perspektiver og blikretninger, der konstant forandres foran vores øjne og af vores øjne. Det er flader, der bryder ind og ud mellem hinanden og farver, mønstrer og teksturer, som kobler sig sammen til nye udtryk. I denne fragmentarisk og grafisk leg, hvor grænseskellet mellem arkitektur og natur, modernistisk utopi og historisk levet liv flyder sammen, skaber Boserup nye billeder, der forandrer vores blik på byen som vi kender den. Hermed påpeger Boserup at arkitektur ikke bare er statiske former og formater i det urbane byrums, men genstand for et uendeligt formspil med sine omgivelser og naturen.

  Særarrangement på Ordrupgaard

  Seldom Scene

  I forlængelse af Julie Boserups udstilling Views and Vistas viser den London-baserede filmgruppe ASSEMBLY en samling sjældne vintage super 8-film, der tematisk relaterer sig til arkitektur, bygninger og demolering. Filmene iscenesættes spektakulært til live musik i caféen i Zaha Hadids unikke tilbygning til Ordrupgaard.
  Arrangementet finder sted lørdag d. 14. januar kl. 18.30-22.30 på Ordrupgaard Der er 100 ledige pladser til arrangementer og bestillingerne er først til mølle.
  Billetpris kr. 100,-

  For at få yderligere information og booke billet skriv en mail til alra@gentofte.dk

  Julie Boserup (f. 1976) er uddannet fra Chelsea College of Art, London i 2002. Hun arbejder i tvær- feltet mellem fotografi, tegning og collage og har udstillet bredt i England og København – senest på Galleri Bie og Vadstrup med udstillingen ”High Season”. Tidligere på året blev Julie Boserup honoreret af Akademirådets Præmiefond med Malerne Else og Henning Jensens Legat for hendes kunstneriske arbejde. Julie Boserup bor og arbejder i København. Julie Boserup retter en særlig tak til Gitte Bach, Rasmus Brandt, Gunvor Wind, Pulsk Ravn.

  Læs mere på www.julieboserup.com

  Copyright Julie Boserup